zondag 1 december 2013

Voor herhaling vatbaar...


Mijn hart is warm.

Ik gaf, zomaar voor jou
en van ganser harte.

November geefmaand was hartstikke plezant!

Lifeislikeapie.


Geven is fijn! Ja, november was een schone maand.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...